Language

top page

 

ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531

โดยทำธุรกิจผลิตท่อทองแดงแบบไร้ตะเข็บ 

และได้รับการจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539   

ซึ่งบริษัทฯเราอยู่ในเครือของกลุ่มฟูรูกาวา อิเล็คทริค 

เราผลิตท่อทองแดงคุณภาพสูงให้ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ 

ทดลอง และพัฒนาตามกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานที่ครอบคลุม

 

Mr.Junichi Ishihara

Managing Director

"เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าทุกคนพอใจ"

นอกจากนี้เรามั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองทุกความต้องการจากลูกค้า

โดยไม่ใช่เพียงแต่ท่อทองแดง สำหรับเครื่องปรับอากาศที่มี

ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่รวมถึงท่อทองแดงสำหรับการ

ใช้งานต่างๆด้วย โดยเทคโนโลยีและการพัฒนาของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตท่อทองแดงที่ได้รับการไว้วางใจ 

และพัฒนาร่วมกันจากประเทศทั่วโลก   เราจะฟังเสียงจากลูกค้าเสมอ...

 

 

 

© Copyright 2020 Furukawa Metal(Thailand) Public Company Limited All rights reserved.