Cookie Policy

บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทฯจะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัทฯทางอินเทอร์เน็ต..

Language

 

FMT ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531

โดยทำธุรกิจผลิตท่อทองแดงแบบไร้ตะเข็บ 

และได้รับการจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539   

เราผลิตท่อทองแดงคุณภาพสูงให้ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

 โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ 

ทดลอง และพัฒนาตามกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานที่ครอบคลุม

 

MD2021 2

Mr.Junichi Ishihara

Managing Director

"เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าทุกคนพอใจ"

นอกจากนี้เรามั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองทุกความต้องการจากลูกค้า

โดยไม่ใช่เพียงแต่ท่อทองแดง สำหรับเครื่องปรับอากาศที่มี

ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่รวมถึงท่อทองแดงสำหรับการ

ใช้งานต่างๆด้วย โดยเทคโนโลยีและการพัฒนาของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตท่อทองแดงที่ได้รับการไว้วางใจ 

และพัฒนาร่วมกันจากประเทศทั่วโลก   เราจะฟังเสียงจากลูกค้าเสมอ...

 

 

 

© Copyright 2024 Fine Metal Technologies Public Company Limited All rights reserved.